Op deze pagina waren enkele stellingen over de levensloopregeling te vinden. Bezoekers konden aangeven welke aanpassingen wel of niet opgenomen dienen te worden in een vernieuwde levensloopregeling. In het het Nationale Levenslooponderzoek zijn de opvattingen te vinden over Levensloopregeling 2.0, die als uitgangspunt dienden voor Het Nationale Levensloopdebat.