Lans Bovenberg is een van de grondleggers van de levensloopregeling. Als hoogleraar Economie is hij verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut Netspar, een kennisnetwerk op het terrein van vergrijzing en pensioenen. Bovenberg heeft sociaal-economische expertise op een breed terrein en houdt zich momenteel vooral bezig met thema’s als overheidsfinanciën, pensioenen en vergrijzing. Daarnaast heeft Bovenberg als SER-lid ondermeer zitting in de commissies Sociaal-Economisch Beleid en Sociale Zekerheid. Op Het Nationale Levensloopdebat geeft Lans Bovenberg zijn visie op de toekomst van de levensloopregeling.

Afbeelding: 
Bovenberg-Lans.jpg